Chủ nhật, 25/09/2022 - 06:24
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất

Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị cần sớm có hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

 

 

Theo phản ánh của cử tri, tỉnh đã hoàn thành công tác chuyển Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trong năm 2018. Tuy nhiên, đến nay, liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính chưa ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/04/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, nên trong hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện cũng còn nhiều vướng mắc. Do đó, trước mắt tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm ổn định hoạt động của Trung tâm. Từ những khó khăn trên, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm phối hợp với Bộ Nội vụ có hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất khi chuyển giao về Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý.

 Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại Bộ Chính trị đã chỉ đạo: “Hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đủ năng lực tạo lập, quản lý, khai thác quỹ “đất sạch”, thực hiện tốt nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. 

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai đang nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đưa định hướng củng cố, hoàn thiện tổ chức, cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trong đó có Trung tâm phát triển quỹ đất vào Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành thống nhất trên cả nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan