Thứ 3, 30/11/2021 - 12:21

Trả lời kiến nghị tỉnh An Giang về cơ chế tao quỹ đất và bố trí nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP

Tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các cơ chế, chính sách, trình tự và trách nhiệm thực hiện tạo quỹ đất, tập trung đất đai nhằm thu hút doanh nghiệp  đầu tư, tổ chức sản xuất nông nghiệp tập  trung, quy mô lớn, nông nghiệp ứng dụng ...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Kiên Giang do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến kiến nghị tham mưu Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn, để Đồng bằng sông Cửu Long phát huy hết tiềm ...