Thứ 2, 03/10/2022 - 21:55
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ

Từ năm 2013 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khoanh định và công bố được 245 khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ cho 25 loại khoáng sản trên địa bàn 31 tỉnh, thành phố cả nước.

Việc khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ phải đảm bảo đúng quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Khoáng sản và đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ là khu vực chỉ phù hợp với hình thức khai thác nhỏ được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá khoáng sản trong giai đoạn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản hoặc kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnhẢnh minh họa.

Khu vực có khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản độc hại, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên) phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật khoáng sản được khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây: Không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; Khoáng sản đã phát hiện phân bố độc lập có trữ lượng hoặc tài nguyên dự tính thuộc quy mô nhỏ; khoáng sản còn lại ở khu vực khai thác khoáng sản đã có quyết định đóng cửa mỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật khoáng sản hoặc khu vực đã hết thời hạn khai thác được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trước ngày Luật khoáng sản có hiệu lực mà có trữ lượng và tài nguyên dự tính còn lại thuộc quy mô nhỏ quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP.

Thực hiện quy định của pháp luật về khoáng sản, từ năm 2013 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khoanh định và công bố được 245 khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ cho 25 loại khoáng sản trên địa bàn 31 tỉnh, thành phố cả nước (trong đó Hà Tĩnh công bố 03 đợt cho 06 khu vực) để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, cấp phép khai thác theo quy định.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan
Đang chờ cập nhật