Thứ 2, 03/10/2022 - 22:39
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, cụ thể

Chính phủ cần có giải pháp đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong công tác quy hoạch hạ tầng kinh tế, ban hành quy định kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm những hoạt động gây ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh, thực phẩm chẳng hạn như xây dựng các nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong khu dân cư; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không nguồn gốc; dư lượng trong thuốc trong sản phẩm nông nghiệp cao gây tổn hại sức khỏe,….

Điều 142 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tại điểm b khoản 3 như sau: “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, chất thải trong nông nghiệp và các hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý”. Bên cạnh đó, điểm a khoản 1 Điều 52 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn được quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNN-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Kết quả hình ảnh cho Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, cụ thể

Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 62 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 thì các cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật có nghĩa vụ chấp hành các quy định pháp luật về hóa chất, lao động, môi trường. Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp quy định nhà xưởng, kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật của các cơ sở sản xuất thuốc phải được bố trí trong khu công nghiệp. Hành lang pháp luật quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã được cụ thể hóa và quy định tại Điều 72 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 và Chương XII Thông tư số 21/2015/TT-BTNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Trong thời gian qua, để nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người dân nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đẩy mạnh việc hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, cụ thể:

Đã xây dựng bộ tài liệu về chương trình, nội dung các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, an toàn hóa chất về thuốc bảo vệ thực vật; tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để thống nhất thực hiện trên toàn quốc theo quy định tại Điều 76 Thông tư số 21/2015/TT-BTNNPTNT;

Hàng năng, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông từ Trung ương đến địa phương đối với các mô hình sản xuất an toàn, hiệu quả. Đồng thời tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến, các mô hình mẫu trong sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Hợp tác với các tổ chức quốc tế, các Hiệp hội tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng và đúng cách) để hướng dẫn nông dân sử dụng.

Đổi mới phương thức trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật trong tất cả các khâu hoạt động từ đăng ký, kinh doanh, buôn bán, xuất khẩu, bảo quản, vận chuyển đến tiêu hủy thuốc và bao gói sau sử dụng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.

Kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh và việc quảng cáo, hướng dẫn sử dụng quy định của các đại lý buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất trong công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về: điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; vận chuyển, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu; sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả, ngoài danh mục, kém chất lượng trong sản xuất, lưu thông trên thị trường; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành tại địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan