Thứ 2, 03/10/2022 - 22:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành và thực thi các chính sách, quy định liên quan trực tiếp đến vấn đề quản lý chất thải nhựa và túi nilon

Thời gian qua, công tác quản lý việc sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thu gom, xử lý túi nilon khó phân hủy vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá tình hình để có chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ của Đề án đề ra nhằm bảo vệ môi trường hiệu quả.

Về sản xuất, tiêu thụ, quản lý và xử lý túi nilon khó phân hủy: Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 Phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, với mục tiêu: “Đến năm 2020: Giảm 65% khối lượng túi nilon khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại so với năm 2010; Giảm 50% khối lượng túi nilon khó phân hủy sử dụng tại các chợ dân sinh so với năm 2010; Thu gom và tái sử dụng 50% tổng số lượng chất thải túi ni lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt”; và đề ra các nhiệm vụ về: “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; giảm thiểu phát sinh chất thải túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt; tăng cường sản xuất và sử dụng sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi nilon khó phân hủy; đẩy mạnh việc thu gom, tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy”. 

Trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành và thực thi các chính sách, quy định liên quan trực tiếp đến vấn đề quản lý chất thải nhựa và túi nilon. Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018), trong đó đã đề ra một số mục tiêu rất cụ thể như: đến năm 2025, sử dụng 100% túi nilon thân thiện với môi trường tại các Trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi nilon khó phân hủy; hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi nilon khó phân hủy kể từ năm 2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt ... Chiến lược mới cũng đã giao nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 về phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy đến năm 2020.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Thuế bảo vệ môi trường, trong đó quy định túi nilon không thân thiện với môi trường là một trong những đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường; tới đây sẽ tiếp tục tham mưu bổ sung các bao bì nhựa vào đối tượng chịu thuế và nâng cao mức thuế suất để hạn chế việc sản xuất, tiêu dùng.

Bên cạnh việc triển khai các quy định nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp với Bộ, ngành và địa phương tổ chức các hội thảo phổ biến, tuyên truyền tác hại của việc sử dụng một lần túi nilon khó phân hủy, khuyến khích cộng đồng tăng cường tái sử dụng túi ni lông, sử dụng sản phẩm thân thiện hơn như túi ni lông phân hủy sinh học, gần đây nhất là việc phát động phong trào toàn dân tham gia chống rác thải nhựa. Các hoạt động nêu trên đã bước đầu đạt được những kết quả khả quan trong việc quản lý chất thải nhựa và túi nilon.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg nêu trên; xây dựng Đề án tăng cường quản lý chất thải nhựa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần thúc đẩy công tác quản lý vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa gây ra.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan