Thứ 2, 15/08/2022 - 11:38
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việc xử lý văn bản trái pháp luật qua việc tự kiểm tra được thực hiện như thế nào?

Văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành phải được tổ chức tự kiểm tra kịp thời theo quy định. Việc tự kiểm tra được thực hiện theo trình tự thủ tục nhất định.

 

Đối với văn bản quy phạm pháp luật đã được cơ quan, người có thẩm quyền ký ban hành, khi phát hành văn bản, cơ quan làm nhiệm vụ phát hành văn bản có trách nhiệm đồng thời gửi văn bản cho đơn vị được phân công làm đầu mối tự kiểm tra văn bản đó để thực hiện việc tự kiểm tra. Khi phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật, đơn vị được phân công kiểm tra có trách nhiệm trao đổi làm rõ những nội dung trái pháp luật, thống nhất những biện pháp xử lý và chuẩn bị báo cáo với các cơ quan, người đã ban hành văn bản đó để kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

Đối với văn bản quy phạm pháp luật liên tịch, đơn vị được phân công kiểm tra VBQPPL các bộ, ngành có trách nhiệm tự kiểm tra các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, đồng thời phối hợp với các đơn vị hữu quan thuộc Tòa án nhân dân, tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để kiểm tra toàn bộ nội dung văn bản. Trường hợp phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật thì phối hợp với cơ quan đã liên tịch ban hành văn bản đó để trao đổi, thảo luận làm rõ những nội dung trái pháp luật, thống nhất các biện pháp xử lý và chuẩn bị báo cáo cơ quan, người đã ban hành văn bản đó để kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

Khi thực hiện việc xử lý tự kiểm tra văn bản, phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật thì cơ quan, đơn vị, người được giao thực hiện việc tự kiểm tra lập hồ sơ kiểm tra văn bản (hồ sơ gồm: phiếu kiểm tra văn bản, văn bản có nội dung trái pháp luật được phát hiện, văn bản dùng làm căn cứ đối chiếu) và báo cáo ngày với cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành hoặc liên tịch ban hành văn bản đó để xem xét, thực hiện việc tự xử lý theo quy định.

Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản gồm những nội dung cơ bản sau đây: Tên văn bản được kiểm tra, cơ sở pháp lý để tự kiểm tra, quá trình tổ chức tự kiểm tra, nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra, ý kiến của cơ quan kiểm tra văn bản, ý kiến của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan (nếu có), sự cần thiết và phương án xử lý cụ thể, biện pháp khắc phục hậu quả và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có).

Trên cơ sở báo cáo kết quả tự kiểm tra, cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm xử lý kịp thời văn bản trái pháp luật đã ban hành. Kết quả xử lý VBQPPL trái pháp luật phải được công bố công khai, đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng và được đăng công báo trên Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan ban hành.

Kết quả tự xử lý văn bản có chứa QPPL phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân mà trước đó văn bản đã được gửi. Trường hợp văn bản đó đã được đăng công báo, đăng trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành hoặc niêm yết thì kết quả xử lý cũng phải được công bố trên các phương tiện thông tin đó.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan