Thứ 2, 15/08/2022 - 11:24
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề nghị sửa đổi bất cập trong xác định giá đất

Cử tri tỉnh Ninh Bình tiếp tục phản ánh việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013 còn điểm bất cập như việc xác định giá đất cụ thể trong một số trường hợp, giá đất phổ biến trên thị trường, tiến độ giải phóng mặt bằng, tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại Điều 112 Luật Đất đai quy định nguyên tắc định giá đất phải “Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá” và “Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất.”

Tại khoản 3 và các điểm b, c, đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai quy định: giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; trong quá trình tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất; căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp phản ánh từ các địa phương về tình hình thực hiện quy định về giá đất tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất để có cơ sở tham mưu Chính phủ hoặc theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về giá đất nhằm đảm bảo nguyên tắc định giá đất quy định tại Luật Đất đai, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc của các địa phương về định giá đất, đặc biệt là đối với các dự án thu hồi đất chuyển tiếp giữa Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013. Bên cạnh đó, đối với trường hợp bồi thường chưa bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ khác theo thẩm quyền để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng cho phù hợp với thực tế tại địa phương. Đối với việc sửa đổi Luật Đất đai, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), theo đó các nội dung vướng mắc sẽ được nghiên cứu, sửa đổi.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan