Thứ 3, 30/11/2021 - 12:22

Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 204 kiến nghị của cử tri.  Các kiến nghị của cử tri chủ yếu liên quan đến việc xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các chính sách, quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên ...

Tăng cường hiệu quả công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững

Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc băn khoăn công tác quản lý tài nguyên, môi trường còn nhiều hạn chế; tình hình cháy nổ, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp (nhất là các vụ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia, ma túy... cần có chế tài xử lý nghiêm minh ...