Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:07
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 101/2019/NQ14 về không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Việc không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/8/2017 theo Nghị quyết số 101/2019/QH14 của Quốc hội thực sự đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, cho các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo Báo cáo số 70/BC-BTNMT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ước tính số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước không thu từ năm 2013 (từ khi Luật Tài nguyên nước có hiệu lực thi hành) đến ngày 01/9/2017 mỗi năm khoảng từ 300 đến 350 tỷ đồng.

Tại Trung ương, từ khi Nghị định 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước có hiệu lực (01/9/2017) đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt 703 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tổng số tiền đã phê duyệt khoảng 10,2 nghìn tỷ đồng. Tóm lại, ở Trung ương không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01 tháng 9 năm 2017 trở về trước (đã phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 101/2019/QH14).

Tại địa phương, liên quan đến nội dung thứ hai của Công văn số 7492/BTNMT-PC ngày 31/12/2020 và 752/BTNMT-ĐCKS ngày 19/02/2021 (lĩnh vực tài nguyên nước), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được báo cáo kết quả thực hiện của 56/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả tổng hợp các báo cáo cho thấy cả 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/9/2017 trở về trước. Đối với 7 tỉnh chưa gửi báo cáo, bao gồm: Bến Tre, Bình Thuận, Đăk Lăk, Kiên Giang, Long An, Quảng Ngãi và Tiền Giang, qua trao đổi trực tiếp, Ủy ban nhân dân 05/07 tỉnh đều cung cấp thông tin là không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/9/2017 trở về trước. Như vậy, có 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01 tháng 9 năm 2017 trở về trước (đã phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 101/2019/QH14).

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết cho thấy, công tác kinh tế địa chất, khoáng sản và tài nguyên nước đã có những kết quả tích cực. Việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên nước thực hiện bước đầu đã có kết quả nhất định, tăng thu cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, góp phần đưa quy định mới của Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước vào cuộc sống. Trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên nước; tăng cường cấp phép hoạt động khoáng sản thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm tạo chuyển biến tích cực, minh bạch trong công tác cấp phép; lựa chọn được tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tài chính, công nghệ; góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Việc không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ ngày 01/7/2011 đến hết ngày 31/12/2013, không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/8/2017 theo Nghị quyết số 101/2019/QH14 của Quốc hội thực sự đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, cho các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan. Đặc biệt trong giai đoạn kinh tế khó khăn do đại dịch COVID-19, nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh, nhất là một số lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch do tác động trực tiếp của dịch bệnh và xu hướng giảm của thị trường trong nước và quốc tế.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan