Thứ 2, 03/10/2022 - 21:05
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp chế về việc cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT đang tập trung thực hiện, việc cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường phải dựa trên định hướng của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025, với mục tiêu sẽ cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020 được các bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020); đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

Với vai trò là đơn vị được giao tổng hợp, rà soát các Danh mục liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, đến nay, Vụ Pháp chế đã tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Chính phủ về phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính” – ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tại cuộc họp.

Trong thời gian qua, các đơn vị trực thuộc Bộ đã nỗ lực rà soát, thống kê và cập nhật dữ liệu, tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Riêng đối với lĩnh vực môi trường, theo tinh thần của Luật Bảo vệ môi trường 2020, công tác cải cách thủ tục hành chính đặc biệt quan trọng, bởi có nhiều thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa, tác động đến các tổ chức, cá nhân. 

Hiện nay, Tổng cục Môi trường đã rà soát, đối chiếu các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tính chi phí tuân thủ đối với các thủ tục hành chính đang thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Luật Đa dạng sinh học. Các thủ tục hành chính theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ tính chi phí tuân thủ trong quá trình xây dựng Nghị định và Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn Luật” – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh cho biết.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT đang tập trung thực hiện, việc cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường phải dựa trên định hướng của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Để đẩy nhanh tiến độ tính chi phí tuân thủ các quy định, Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục Môi trường cần nhanh chóng rà soát, tính toán các thủ tục hành chính được cắt giảm dựa trên dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020; dự kiến khả năng giảm, mức độ giảm, đảm bảo thực tế, khả thi; từ đó, tính chi phí tuân thủ và cập nhật vào phần mềm để đồng bộ, thống nhất với 6 đơn vị khác của Bộ./.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan