Thứ 2, 03/10/2022 - 21:28

Hội thảo Phổ biến và tập huấn thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) tại TP.HCM

Ngày 11/03/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo phổ biến và tập huấn thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hội thảo đã có hơn 600 đại biểu đến từ các ...

Hội thảo phổ biến và tập huấn thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR)

Ngày 4/3/2022, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo phổ biến và tập huấn thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Tham dự Hội thảo có hơn 300 đại biểu đến ...

Đánh giá tác động môi trường các dự án thủy điện tác động đến hệ sinh thái rừng phòng hộ

Từ tháng 11/2020 đến nay, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM các dự án thủy điện, bảo đảm nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác đánh giá tác động môi trường của các dự án thủy ...