Thứ 3, 30/11/2021 - 12:46

"Kinh tế tuần hoàn tại các thị trường mới nổi: Khai mở tiềm năng Phục hồi xanh tại khu vực Châu Á"

Hội thảo trực tuyến ngày 02/6 nhằm mục tiêu thúc đẩy tiềm năng của một nền kinh tế tuần hoàn hỗ trợ khôi phục COVID-19; thảo luận về các rào cản trong việc tích hợp kinh tế tuần hoàn vào các khuôn khổ phát triển bền vững; xây dựng năng lực của các ...