Thứ 4, 06/07/2022 - 13:27
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan, xây dựng và ban hành hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường (BVMT) trong KCN

Thực hiện Điều 20 và Điều 33 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, thực hiện Báo cáo số 1505/BC-UBKHCNMT14 ngày 17/9/2019 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về “Việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN) và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao (CSONC)”, Bộ TN&MT đã tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan, xây dựng và ban hành hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường (BVMT) trong KCN. 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan, xây dựng và ban hành hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường (BVMT) trong KCN, trong đó cần sớm ban hành hướng dẫn việc ủy quyền cho Ban quản lý KCN thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý KCN và KKT. Về quy định việc sử dụng chung hệ thống xử lý nước thải (XLNT) của KCN và doanh nghiệp thứ cấp trong KCN, giữa KCN và doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp với nhau khi có liên kết đấu nối, tạo điều kiện cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN và doanh nghiệp đầu tư hệ thống XLNT có công suất lớn sử dụng tiết kiệm, hiệu quả:

Ngày 17/11/2020, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Theo đó, việc giao thẩm quyền được quy định đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, thanh tra về bảo vệ môi trường và thực hiện công tác bảo vệ môi trường khác trong khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trong đó có nội dung về chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý khu công nghiệp.

Việc xem xét chuyển giao nước thải để xử lý được đã được quy định tại Điều 20 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tuy nhiên, việc quy định trách nhiệm của các bên liên quan trong việc sử dụng chung hệ thống XLNT của KCN và doanh nghiệp thứ cấp trong KCN chưa được quy định cụ thể. Vì vậy Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu, bổ sung các quy định nêu trên trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Bảo  vệ môi trường năm 2020.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan