Thứ 4, 06/07/2022 - 14:33
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Thực hiện chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, thay thế Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT; Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và Thông tư số 01/2019/TT- BTNMT ngày 08 tháng 3 năm 2019 quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Dự thảo Thông tư có sáu (06) quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, bao gồm:

1. QCVN 31:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

2. QCVN 32:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

3. QCVN 33:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

4. QCVN 65:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

5. QCVN 66:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

6. QCVN 67:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Phế liệu sắt, thép; nhựa; giấy; thủy tinh; kim loại màu và xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) quy định tại Thông tư này thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều khoản chuyển tiếp: Các loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài theo Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực được tiếp tục nhập khẩu đến hết hiệu lực của Giấy xác nhận và phải đảm bảo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành tại Thông tư này.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất nêu trên và để đảm bảo quy trình xây dựng văn bản trước khi phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi đến Quý độc giả dự thảo Thông tư để xin ý kiến góp ý. Kính mong độc giả tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Thông tư tại đây.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan