Thứ 2, 03/10/2022 - 22:48

Hoàn thiện dự thảo Quyết định công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền

Chiều 9/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả xây dựng đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền. Tham dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Đo ...

Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng ...