Thứ 3, 30/11/2021 - 14:02

Chủ động làm việc với địa phương để hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với các đơn vị về Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai, Thứ trưởng Lê Minh Ngân giao Tổng cục Quản lý đất đai chủ động làm việc với một ...

Thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ

Để đáp ứng tốt yêu cầu và xu thế của thực tiễn, khơi thông và tiếp nhận kịp thời các nguồn lực cho bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời tạo tiền đề cho việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này, việc ban hành Quyết định của Thủ ...

Xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước

Phát biểu tại cuộc họp ngày 15/9, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng: “Việc thiếu văn bản quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật gây khó khăn cho các cấp quản lý và cán bộ kỹ thuật trong việc thực hiện công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo ...