Thứ 5, 03/12/2020 - 16:47
Sự cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sự cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn (KTTV) đến năm 2020 là Chiến lược đầu tiên của Ngành. Việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển đến 2020 giúp Ngành KTTV được đầu tư, phát triển theo cách căn cơ, bài bản ...