Thứ 2, 03/10/2022 - 22:14

Thỏa thuận Paris năm 2015

Thỏa thuận Paris được đàm phán từ năm 2011 trong khuôn khổ của Công ước khung về biến đổi khí hậu như một thỏa thuận tiếp nối Nghị định thư Kyoto. Thỏa thuận xây dựng dựa trên những đóng góp tự nguyện về cắt giảm khí thải, đặc biệt nhấn mạnh đến ...

Nghị định thư Kyoto năm 1997

Nghị định thư Kyoto là một nghị định liên quan đến Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu tầm quốc tế của Liên hiệp quốc với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bản dự thảo được ký kết vào ngày 11 tháng 12 năm 1997 tại ...

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Biến đổi khí hậu, hay sự nóng lên toàn cầu, là việc gia tăng nhiệt độ bề mặt trung bình trên Trái đất. Nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu là việc đốt nhiên liệu hóa thạch, như dầu mỏ và than đá, thải khí nhà kính vào trong khí quyền, chủ yếu ...