Thứ 2, 03/10/2022 - 22:30

Công ước Basel năm 1989 về kiểm soát việc vận chuyển qua biên giới các chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng

Công ước Basel được thông qua tại Hội nghị Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền ở Basel vào năm 1989 và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 05/05/1992 nhằm mục tiêu giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại; khuyến khích hủy bỏ các chất thải nguy hại gần nguồn phát ...

QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Sản xuất công nghiệp tạo ra hàng trăm triệu tấn chất thải hàng năm. Việc vận chuyển chất thải nguy hại xuyên biên giới được dư luận quan tâm từ cuối những năm 1980 khi các con tàu đi từ cảng này qua cảng khác để cố bốc dỡ các thùng hàng hóa độc hại. ...