Thứ 2, 03/10/2022 - 22:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách văn bản pháp điển vào đề mục Môi trường

Danh sách văn bản pháp điển vào đề mục Môi trường bao gồm: Đề mục số 1: Bảo vệ môi trường và Đề mục số 2: Đa dạng sinh học.

Đề mục 21.1. Bảo vệ môi trường gồm các nội dung chính sau đây:

 1. Những quy định chung
 2. Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 3. Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
 4. Ứng phó với biến đổi khí hậu
 5. Bảo vệ môi trường biển và hải đảo
 6. Bảo vệ môi trường nước, đất và không khí
 7. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ
 8. Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư
 9. Quản lý chất thải
 10. Xử lý ô nhiễm, cải thiên và phục hồi môi trường
 11. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường
 12. Quan trắc môi trường
 13. Thông tin môi trường, chỉ thị môi trường, thống kê môi trường và báo cáo môi trường
 14. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
 15. Trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường
 16. Nguồn lực về bảo vệ môi trường
 17. Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường
 18. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trương
 19. Bồi thường thiệt hại về môi trường
 20. Điều khoản thi hành

 

Đề mục 211.2. Đa dạng sinh học gồm các nội dung chính sau đây:

 1. Những quy định chung
 2. Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học
 3. Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên
 4. Bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật
 5. Bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền
 6. Hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học
 7. Cơ chế, nguồn lực về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học
 8. Điều khoản thi hành

Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan