Thứ 2, 03/10/2022 - 21:27
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ kiểm tra văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt ban hành về những nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2947/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021, theo đó, một trong các nội dung của kế hoạch là kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành có nội dung liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, tập trung kiểm tra đối với các văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

      Trên cơ sở thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và triển khai thực hiện Quyết định số 2947/QĐ-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5592//BTNMT-PC ngày 13 tháng 9 năm 2021 đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức công tác tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo thẩm quyền từ ngày 30 tháng 9 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 đang còn hiệu lực pháp luật có các quy định liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi kết quả tự kiểm tra, danh mục văn bản quy phạm pháp luật về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, kiểm tra theo thẩm quyền.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan