Thứ 2, 03/10/2022 - 21:40
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các lĩnh vực được đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu, đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, biển và hải đảo và lĩnh vực chung.

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Công văn số 514/TTg-PL ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động rà soát, lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, thay thế thuộc thẩm quyền trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Danh mục văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung và ban hành mới  trên cơ sở nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và việc xây dựng và tham gia ý kiến về văn bản pháp luật phải bám sát yêu cầu phát triển và đổi mới của ngành, lĩnh vực quản lý ngành tài nguyên và môi trường; tránh để tình trạng không có ý kiến dẫn đến văn bản ban hành không khả thi hoặc phát sinh vướng mắc mới trên theo tinh thần Nghị quyết đã ban hành.

Cụ thể, một số Luật, Nghị định quan trọng thuộc ngành tài nguyên và môi trường kiến nghị được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 45/NQ-CP và Công văn số 514/TTg-PC như sau: Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội năm 2022; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến trình Chính phủ năm 2023 sau khi Luật Đất đai được thông qua; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội năm 2023; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước năm 2012, dự kiến trình Chính phủ năm 2022; Luật Khoáng sản (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội năm 2024; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản năm 2012, dự kiến trình Chính phủ năm 2022; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, dự kiến trình Chính phủ tháng 9 năm 2021; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định tiêu chí xác định loài, chế độ quản lý và bảo vệ loài thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, dự kiến trình Chính phủ năm 2023; Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn, dự kiến trình Chính phủ tháng 9 năm 2021; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ, dự kiến trình Chính phủ năm 2021; Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh, dự kiến trình Chính phủ tháng 6 năm 2021; Nghị định quy định hoạt động lấn biển, dự kiến trình Chính phủ năm 2021; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, dự kiến trình Chính phủ năm 2021; và Nghị định thay thế Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự kiến trình Chính phủ năm 2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan