Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:28
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát về giá, thẩm định giá và giám định tư pháp

Thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát đối với Chuyên đề số 5 thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và gửi kết quả tại Công văn số 6492/BTNMT-PC ngày 27/10/2021.

 

Theo yêu cầu của Tổ công tác của Chính phủ đối với việc rà soát tại Chuyên đề số 5 về giá, thẩm định giá và quy định về chi phí trong hoạt động giám định tư pháp do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện đã gửi các Bộ, ngành liên quan rà soát các quy định pháp luật thuộc chức năng quản lý trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ về lĩnh vực giá, thẩm định giá và quy định về chi phí giám định tư pháp theo yêu cầu. Kết quả cụ thể có 28 văn bản, trong đó:

Đối với lĩnh vực giá, thẩm định giá: 24 văn bản: 1 luật (Luật Đất đai); 09 Nghị định (5 Nghị định thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính và 04 Nghị định thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và 14 Thông tư, thông tư liên tịch (05 Thông tư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, 09 Thông tư, Thông tư liên tịch thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp).

Đối với lĩnh vực chi phí về giám định tư pháp gồm 04 văn bản: 01 Luật Giám định tư pháp; 01 Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng; 01 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp và 01 Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Kết quả rà soát không có quy định mâu thuẫn, chồng chéo tại các văn bản quy phạm pháp luật và không có bất cập trong thực tiễn thuộc lĩnh vực giá, thẩm định giá cũng như quy định về chi phí giám định tư pháp.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan