Chủ nhật, 25/09/2022 - 06:01
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng và kinh doanh bất động sản

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác của Thủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trên cớ ở rà soát, tổng hợp ý kiến của các Thành viên Tổ rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả rà soát pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, gửi Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả rà soát như sau:

Tổng số văn bản thuộc đối tượng, phạm vi rà soát: 440 văn bản, trong đó, lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường là 353 văn bản; lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản là 87 văn bản. Ngoài ra, Nhóm rà soát còn thu thập, rà soát các Bộ luật, Luật có liên quan và 109 văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Tổng số văn bản đã được rà soát: 440 văn bản, trong đó, lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường là 353 văn bản; lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản là 87 văn bản, gồm: 08 Luật; 02 Nghị quyết của Quốc hội; 01 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 52 Nghị định của Chính phủ; 31 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 02 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; 05 Nghị quyết liên tịch của Bộ trưởng; 01 Chỉ thị của Bộ trưởng; 22 Quyết định của Bộ trưởng; 281 Thông tư; 35 Thông tư liên tịch.

Tổng số văn bản có nội dung chưa thống nhất, đồng bộ, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp: 30 văn bản, ngoài ra còn phát hiện có 06 văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản có quy định chưa thống nhất, chưa phù hợp, mâu thuẫn, bất cập với các văn bản về xây dựng, kinh doanh bất động sản, trong đó:

07 Luật có nội dung chưa thống nhất, đồng bộ, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập với các Luật khác (trong đó có 03 Luật là văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập với các Luật thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản).

11 Nghị định có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; với các Nghị định khác.

02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ mâu thuẫn, chống chéo, bất cập với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Ngoài ra, nhằm kịp thời soạn thảo văn bản bảo đảm phù hợp với một số Luật của Quốc hội dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư), lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản đề xuất phương án xử lý đối với 10 Nghị định của Chính phủ.

Trong đó một số quy định còn chưa thống nhất, đồng bộ, bất cập, mâu thuẫn, chống chéo hoặc không còn phù hợp.

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật đất đai, tài nguyên, môi trường

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật xây dựng và kinh doanh bất động sản

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan