Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:16
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả rà soát quy định pháp luật đất đai

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo gửi Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực đất đai sau khi tiến hành rà soát và nghiên cứu, tổng hợp.

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (theo Quyết định số 376/QĐ-TCT ngày 15/3/2021) và Quyết định số 379/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Nhóm rà soát quy định pháp luật đất đai đã tổ chức nghiên cứu, xin ý kiến các đơn vị liên quan và tổng hợp kết quả, cụ thể như sau:

Tổng số văn bản thuộc đối tượng, phạm vi rà soát là 123 văn bản. Theo đó, Nhóm rà soát còn thu thập, rà soát 95 Bộ luật, Luật có liên quan đến pháp luật về đất đai. Trong đó, tổng số văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn: 40 văn bản (1)Văn bản có nội dung quy định mâu thuẫn, chồng chéo: 37 văn bản với 84 nội dung (bao gồm 20 Luật với 32 nội dung, 06 Nghị định với 30 nội dung, 08 Thông tư với 18 nội dung, 03 Thông tư liên tịch với 04 nội dung); (2) Văn bản có nội dung quy định bất cập, không phù hợp với thực tiễn: 12 văn bản với 23 nội dung (bao gồm 04 Nghị định với 09 nội dung, 06 Thông tư với 11 nội dung, 02 Thông tư liên tịch với 03 nội dung).

Đối với các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai, báo cáo Cơ quan có thẩm quyền về các nội dung cần phải xin ý kiến chỉ đạo.

Đối với các văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền. Đối với những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp có nội dung quy định chi tiết Luật Đất đai, kiến nghị Chính phủ xem xét, cho phép xem xét, nghiên cứu, sửa đổi đồng bộ với Luật Đất đai (sửa đổi) và xử lý các văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan