Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả rà soát lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 9/9/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 5534/BTNMT-PC gửi Bộ Giáo dục và đào tạo về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ rà soát VBQPPL theo yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 

Theo yêu cầu tại Công văn số 1452/BGDĐT-PC ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, sau khi thực hiện rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp kết quả rà soát theo chức năng và thực tiễn quản lý nhà nước của Bộ. Kết quả cho thấy:

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện ra sau khi rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành khác chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo có mâu thuẫn, chồng chéo khi triển khai áp dụng trong thực tiễn về quy định về sử dụng nguồn thu được để lại tại đơn vị sự nghiệp, cụ thể:

Đối với Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tỷ lệ chi cho nghiên cứu khoa học của giảng viên là 5% tổng nguồn thu và 3% nguồn thu từ học phí để chi cho nghiên cứu khoa học của người học; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập quy định về sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại để làm nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương; Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy chi cho quỹ học bổng. Như vậy, các quy định nêu trên về sử dụng nguồn thu được để lại tại đơn vị sự nghiệp: Việc hướng dẫn sử dụng, quản lý nguồn thu được để lại tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo đang được hướng dẫn tại nhiều văn bản và quy định về tỷ lệ trích trên số thu được để lại để thực hiện cải cách tiền lương, quỹ học bổng, chi phát triển khoa học công nghệ, nếu theo các quy định nêu trên thì các cơ sở giáo dục đại học chỉ đảm bảo được một phần chi thường xuyên từ số thu được để lại chi, khó chuyển đổi được loại hình đơn vị, không còn nguồn để đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Do đó, Bộ đề xuất sửa đổi các văn bản nêu trên để điều chỉnh các mức tỷ lệ để lại từng nội dung để nâng mức độ tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp cho phù hợp với thực tiễn.

Kết quả rà soát được gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, nghiên cứu, giải trình tiếp thu và là căn cứ để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan