Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:25
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chưa phát hiện quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

Thực hiện nhiệm vụ rà soát quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành về việc rà soát các quy định của pháp luật nêu trên. Kết quả rà soát cho thấy, chưa phát hiện quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Thực hiện Quyết định số 822/QĐ-TCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 823/QĐ-TCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Công văn số 153/LĐVP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Trưởng nhóm rà soát, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao làm Thành viên Tổ rà soát quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành về việc rà soát các quy định của pháp luật nêu trên.

Tổng số văn bản đã được rà soát là 611 văn bản, trong đó, 30 văn bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền, liên tịch ban hành, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; văn bản do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, gồm: 04 Luật; 12 Nghị định của Chính phủ; 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 01 Quyết định của Bộ trưởng; 02 Thông tư liên tịch; 09 Thông tư.

Qua rà soát cho thấy, hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường trong thời gian qua từng bước được hoàn thiện, cơ bản triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại văn bản, văn kiện, nghị quyết… của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân; nội dung các văn bản phù hợp với Hiến pháp; cơ bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật có liên quan, phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn; thủ tục hành chính được ban hành đầy đủ các yếu tố cấu thành của thủ tục hành chính theo quy định và luôn được rà soát, cải cách, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, giảm thời gian, hồ sơ và chi phí cho doanh nghiệp và người dân; đã rà soát cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Mặc dù pháp luật về tài nguyên và môi trường chưa phát hiện quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh. Tuy nhiên, để hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung, thời gian tới, tiếp tục thực hiện rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các quy định có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập,…bảo đảm tính khả thi của quy định pháp luật. Đồng thời tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thi hành pháp luật.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ phải tiếp tục tăng cường công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp và cơ quan thực thi pháp luật. Tăng cường chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan