Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:03
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mới về căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

      Thời gian vừa qua, Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được chính phủ ban hành và đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021.

      Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trong đó có căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, theo đó, căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước gồm:

      Thứ nhất, căn cứ vào mục đích sử dụng nước, gồm: Khai thác nước dùng cho sản xuất thủy điện; Khai thác nước dùng cho kinh doanh, dịch vụ; Khai thác nước dùng cho sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt; Khai thác nước dưới đất dùng cho tưới cà phê, cao su, điều, chè, hè tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác; Khai thác nước dưới đất dùng cho nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc.

      Thứ hai, căn cứ vào chất lượng nguồn nước

      Chất lượng nguồn nước được xác định theo phân vùng chất lượng nước hoặc phân vùng chức năng nguồn nước trong các quy hoạch tài nguyên nước hoặc các quy hoạch về tài nguyên nước theo pháp luật về quy hoạch hoặc quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch hoặc trong quy hoạch chưa phân vùng thì căn cứ vào chất lượng thực tế của nguồn nước khai thác.

      Thứ ba, căn cứ vào loại nguồn nước khai thác gồm: Nước mặt, nước dưới đất.

      Thứ tư, căn cứ vào điều kiện khai thác

      Đối với nước mặt xác định theo khu vực nguồn nước mặt được khai thác;

      Đối với nước dưới đất xác định theo loại hình công trình khai thác (giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động), trường hợp công trình là giếng khoan thì xác định theo chiều sâu khai thác.

      Thứ năm, căn cứ vào quy mô khai thác

      Đối với khai thác nước cho thủy điện được xác định theo hồ sơ thiết kế;

      Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước cho mục đích khác với quy định tại điểm a khoản này được xác định theo giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và tỷ lệ cấp nước cho các mục đích sử dụng.

      Thứ sáu, thời gian khai thác được xác định trên cơ sở thời gian bắt đầu vận hành công trình, thời điểm giấy phép bắt đầu có hiệu lực và thời hạn quy định trong giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan