Thứ 2, 15/08/2022 - 10:37
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiến nghị quy định chi tiết khoản 2, điều 8 Nghị định 201/2013/NĐ-CP

Địa phương rà soát pháp luật tài nguyên nước đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết khoản 2, điều 8 Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định nội dung, biểu mẫu điều tra, nội dung báo cáo và trình tự thực hiện điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

 

Theo kiến nghị, tại khoản 2, điều 8 Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định “Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung, biểu mẫu điều tra, nội dung báo cáo và trình tự thực hiện điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước…”. Do đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành Thông tư, văn bản hướng dẫn theo quy định.

Đối với nội dung đề nghị nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trả lời như sau: Để hướng dẫn những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 201/2013/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Thông tư quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc điều tra tài nguyên nước, cụ thể: Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt; Thông tư số 13/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ngày 25/7/2017 ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước; Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ngày 6/10/2017 Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước; Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 quy định về điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT quy định nội dung, biểu mẫu, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Trên đây là nội dung phản ánh của địa phương và ý kiến giải trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến quy định nội dung, biểu mẫu điều tra, nội dung báo cáo và trình tự thực hiện điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan