Thứ 2, 03/10/2022 - 21:00

Giảm mức xử phạt đối với hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó, giảm mức xử phạt đối với hành vi thu gom, thải rác ...

Sửa đổi quy định về thực thi Công ước quốc về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

       Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi ...