Thứ 2, 15/08/2022 - 10:44
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

      Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến là nội dung mới được đề nghị bổ sung trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ vừa được trình Chính phủ.

 

      Dự thảo Nghị định bổ sung nội dung này để đảm bảo thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ dạng điện tử, đăng ký cấp chứng chỉ, quản lý và tra cứu thông tin qua môi trường điện tử theo hướng chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tham gia sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ điện tử; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu thông tin về chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ. Cùng tìm hiểu nội dung của quy định mới này tại dự thảo Nghị định.

      Tài khoản đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề

      Dự thảo Nghị định quy định tài khoản đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được tạo bởi hệ thống thông tin của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Cá nhân được cấp tài khoản đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký để được cấp và việc sử dụng tài khoản đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ để đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

      Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến là việc cá nhân thực hiện việc đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ. Cá nhân sử dụng Tài khoản đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ để đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

      Tài khoản đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ là tài khoản được sử dụng để xác thực hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Cá nhân truy cập vào cổng thông tin của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ để kê khai thông tin và tạo Tài khoản đăng ký cấp chứng chỉ. Các thông tin cá nhân được kê khai trên cổng thông tin để cấp Tài khoản đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trên giấy tờ pháp lý của cá nhân.

      Một tài khoản đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ chỉ được cấp cho một cá nhân. Cá nhân được cấp Tài khoản chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin đăng ký để được cấp Tài khoản đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ và việc sử dụng Tài khoản cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

      Đăng ký chứng chỉ hành nghề

Dự thảo Nghị định quy định hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải được xác thực bằng Tài khoản đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ. Việc xác thực các văn bản điện tử trong hồ sơ có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét văn bản giấy.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho cá nhân chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ thể hiện dưới dạng văn bản điện tử trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện. Tổ chức, cá nhân khi sử dụng chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ thể hiện dưới dạng văn bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến bằng Tài khoản đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ. Việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Việc bảo vệ thông tin cá nhân thực hiện theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc xác định và xử lý các tranh chấp, khiếu nại và hành vi vi phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng chữ ký số, Tài khoản đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ thực hiện theo quy định của pháp luật.”.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan