Thứ 3, 30/11/2021 - 12:58

Yêu cầu về cơ sở địa hình, công tác trắc địa; đo vẽ địa chất và công tác địa địa chất thủy văn - địa chất công trình

Yêu cầu về công tác địa chất thủy văn - địa chất công trình được quy định tại Điều 7,8,9 Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT ngày 31/08/2020 về quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ.