Thứ 4, 06/07/2022 - 14:28
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật quản lý nhà nước về đất đai

Giai đoạn 2016-2021, Bộ TN&MT đã tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để xóa bỏ nhiều rào cản, tháo gỡ vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, góp phần ổn định chính trị - xã hội.

Bộ TN&MT đã tập trung chỉ đạo để hoàn thành việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19 để trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 36/KL-TW với những quan điểm định hướng lớn về đất đai để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai trong thời gian tới; đồng thời đã hoàn thiện hồ sơ để báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung luật đất đai. Tham mưu trình Chính phủ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết căn bản những vướng mắc khó khăn trong quá trình thi hành Luật đất đai năm 2013, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sản xuất phát triển, phát huy nguồn lực đất đai và đảm bảo quyền của người sử dụng đất...

Công tác quản lý nhà nước về đất đai tiếp tục góp phần đảm bảo an ninh lương thực, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân: Nhiệm kỳ 2016-2020, Bộ TNMT báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016 của Quốc hội về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2020 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016, đồng thời đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình Chính phủ phê duyệt (Công văn số 1593/TTg-NN ngày 18/10/2017). Kết quả thực hiện đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) trình Chính phủ phê duyệt. Đến nay, Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cho 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan