Thứ 2, 03/10/2022 - 22:21
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

 

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nội dung Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định để giải quyết một số bất cập vướng mắc, bất cập liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Song song với việc triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo cụ thể các tồn tại, vướng mắc của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai mà Bộ đã ban hành. Tổng hợp báo cáo, đề xuất của các địa phương hiện nay còn có một số vướng mắc liên quan đến kỹ thuật ghi Giấy chứng nhận; hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, việc đăng ký đất đai khi xử lý nợ xấu của cá nhân theo Nghị quyết của quốc hội; việc trích lục, trích đo địa chính; áp dụng chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; mẫu Chứng chỉ định giá đất;…

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2015//TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

Về lý do sửa đổi, bổ sung

Thứ nhất, Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch không có quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Mặt khác, Quốc hội đã có Nghị quyết về việc thành lập đơn vị hành chính thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, cần thiết rà soát Điều 3 của Thông tư 02/2015/TT-BTNMT cho thống nhất và đồng bộ.

Thứ hai, bổ sung nội dung quy định hướng dẫn cách xác định chỉ tiêu sử dụng đất còn lại trong quy hoạch sử dụng đất để áp dụng và thực hiện trên thực tế (khoản 2 Điều 5).

Thứ ba, các địa phương đề nghị rà soát về mặt kỹ thuật để quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép nhưng phải đăng ký biến động đất đai nhằm thống nhất với quy định tại Điều 57 của Luật Đất đai.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung

Thông tư quy định sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT về các nội dung sau: (1) Sửa đổi, bổ sung Điều 3 theo hướng quy định quy hoạch tỉnh thay cho quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất với quy định của Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; (2) Sửa đổi khoản 1 Điều 11 quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan