Thứ 2, 03/10/2022 - 22:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, trong đó sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

 

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nội dung Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định để giải quyết một số bất cập vướng mắc, bất cập liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Song song với việc triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo cụ thể các tồn tại, vướng mắc của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai mà Bộ đã ban hành. Tổng hợp báo cáo, đề xuất của các địa phương hiện nay còn có một số vướng mắc liên quan đến kỹ thuật ghi Giấy chứng nhận; hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, việc đăng ký đất đai khi xử lý nợ xấu của cá nhân theo Nghị quyết của quốc hội; việc trích lục, trích đo địa chính; áp dụng chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; mẫu Chứng chỉ định giá đất;…

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, trong đó, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, cụ thể như sau:

Lý do sửa đổi, bổ sung

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai, trong nhóm đất phi nông nghiệp có đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản và đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. Chế độ sử dụng 02 loại đất này được quy định cụ thể tại Điều 152 và Điều 154 của Luật Đất đai. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Khoáng sản thì khoáng sản bao gồm đất, đá, cát, sỏi sử dụng để sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, sứ, thuỷ tinh. Theo đó để có cơ sở phân định rõ loại đất và chế độ quản lý, sử dụng cần thiết sửa đổi quy định về đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản và đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại Phụ lục 1 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT cho phù hợp với Luật Khoáng sản và tình hình thực tế.

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung mục 2.2.5.6. tại Phụ lục 01 quy định đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản bao gồm cả khoáng sản là đất, đá, cát, sỏi sử dụng để sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, sứ, thuỷ tinh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Sửa đổi, bổ sung mục 2.2.5.7. tại Phụ lục số 01 quy định đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm không bao gồm đất, đá, cát, sỏi là khoáng sản sử dụng để sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, sứ, thuỷ tinh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan