Thứ 2, 03/10/2022 - 21:56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, trong đó sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT 26 tháng 02 năm 2015 quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nội dung Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định để giải quyết một số bất cập vướng mắc, bất cập liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Song song với việc triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo cụ thể các tồn tại, vướng mắc của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai mà Bộ đã ban hành. Tổng hợp báo cáo, đề xuất của các địa phương hiện nay còn có một số vướng mắc liên quan đến kỹ thuật ghi Giấy chứng nhận; hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, việc đăng ký đất đai khi xử lý nợ xấu của cá nhân theo Nghị quyết của quốc hội; việc trích lục, trích đo địa chính; áp dụng chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; mẫu Chứng chỉ định giá đất;…

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, trong đó, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT 26 tháng 02 năm 2015 quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.

Về lý do sửa đổi, bổ sung

Việc rà soát, sắp xếp đất của các nông, lâm trường, các công ty nông, lâm nghiệp đã được quy định tại Điều 46 của Nghị định số 43/2014/TT-BTNMT và Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện các địa phương còn lúng túng do pháp luật về đất đai hiện hành chưa có quy định chi tiết về việc thu hồi quỹ đất công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương; việc rà soát, đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và lập phương án sử dụng đối với diện tích đất này.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT về một số nội dung sau:

 Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung Điều 8 quy định các bước xử lý quỹ đất bàn giao cho địa phương và các nguyên tắc phải bảo đảm khi lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương. Cụ thể như sau:

Các bước thực hiện bao gồm: (i) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức đo đạc xác định cụ thể quỹ đất bàn giao cho địa phương; (ii) Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thu hồi đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký quyết định thu hồi đất; (iii) Ủy ban nhân dân cấp huyện lập phương án sử dụng đất đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương thuộc địa giới hành chính mình quản lý và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; (iv) Cơ quan tài nguyên và môi trường lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt; ký hợp đồng cho thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chỉnh lý bản đồ địa chính (nếu có) để cấp Giấy chứng nhận, bàn giao đất trên thực địa và cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; (iv) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể nội dung phương án sử dụng đất đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương phù hợp với thực tế quản lý, sử dụng đất của địa phương.

 Các nguyên tắc phải bảo đảm của phương án sử dụng đất đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương, gồm: (i) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (ii) Giải quyết nhu cầu sử dụng đất cho các đối tượng ưu tiên theo quy định của Chính phủ; (iii) Phù hợp với quy định của pháp luật đất đai về phân loại, đối tượng sử dụng đất, hình thức, thời hạn sử dụng đất, hạn mức sử dụng đất, điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất; (iv) Việc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất công khai, dân chủ, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên có liên quan.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung Điều 10 quy định việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận đối với công ty nông, lâm nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan