Thứ 2, 03/10/2022 - 20:54

 Quốc hội thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025)

      Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2021, tại Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

Quy định mới về điều kiện nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

      Vừa qua, Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đã có hiệu lực thi hành, trong đó có các quy định về việc nhận thế chấp của tổ cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín ...