Thứ 2, 15/08/2022 - 11:53
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho biết thế nào là kiểm tra văn bản theo thẩm quyền? Vì sao phải kiểm tra văn bản theo thẩm quyền? cơ quan nào thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền?

Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền là xem xét, đánh giá và kết luận về tính hợp pháp của văn bản được kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền ở bộ, ngành, địa phương đối với các văn bản có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương mình.

 

Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền nhằm đảm bảo nội dung của văn bản đã ban hành phù hợp với pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành có liên quan trong văn bản đó, bảo đảm sự phù hợp của văn bản được ban hành với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền thực chất là sự kiểm soát chéo giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện pháp luật và có thể từ hoạt động này mà những nội dung không còn phù hợp với pháp luật trong giai đoạn tự kiểm tra không được phát hiện, xem xét, đánh giá lại, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản.

Thủ tướng Chính phủ thực hiện kiểm tra Thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ trong thông tư liên tịch giữa Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước; Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.  Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân và văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiểm tra văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khác, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt ban hành về những nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện thẩm quyền kiểm tra như Bộ trường, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khác và giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra các văn bản sau:

+ Kiểm tra thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ trong thông tư, thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, văn bản QPPL của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ thực hiện thẩm quyền kiểm tra như Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khác và giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra các văn bản sau:

+ Văn bản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành về ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

+ Nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước trong thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

Trường hợp có tranh chấp về thẩm quyền kiểm tra văn bản thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan