Thứ 2, 15/08/2022 - 11:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điều kiện, hồ sơ gia hạn thời hạn giao khu vực biển

      Thủ tục gia hạn thời hạn giao khu vực biển là một trong các thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển được Chính phủ ban hành và mới có hiệu lực thi hành.

 

Thủ tục gia hạn thời hạn giao khu vực biển là một trong các thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển được Chính phủ ban hành và mới có hiệu lực thi hành

          Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm ra đến hết các vùng biển Việt Nam cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; Việc sử dụng khu vực biển vào mục đích quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Nghị định này thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Theo đó, thủ tục gia hạn khu vực biển là một trong những thủ tục tiếp tục được kế thừa từ Nghị định số 51/2014/NĐ-CP.

Theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, điều kiện, thời gian và hồ sơ gia hạn giao khu vực biển được quy định như sau:

Điều kiện và thời hạn gia hạn giao khu vực biển

          Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, việc gia hạn thời hạn giao khu vực biển được xem xét khi đáp ứng điều kiện sau đây: (i) Văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển còn thời hạn hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gia hạn; (ii) tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển đúng mục đích; thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; (iii) đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; (iv) tổ chức, cá nhân phải nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển theo quy định tại Điều 19 Nghị định này cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực.

          Thời hạn gia hạn giao khu vực biển được xem xét với từng trường hợp cụ thể nhưng tổng thời gian của các lần gia hạn không quá 20 năm. Việc gia hạn được thể hiện bằng việc cấp mới Quyết định giao khu vực biển.

          Hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển

          Điều 19 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển gồm các loại sau:

          (1) Đơn đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này.

          (2) Quyết định giao khu vực biển đã cấp cấp (bản chính).

          (3) Bản sao văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn hoặc còn thời hạn;

          (4) Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan