Thứ 4, 25/11/2020 - 20:33
Sự cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sự cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn (KTTV) đến năm 2020 là Chiến lược đầu tiên của Ngành. Việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển đến 2020 giúp Ngành KTTV được đầu tư, phát triển theo cách căn cơ, bài bản ...
Thiết lập hệ thống giám sát và phân tích thiên tai quốc gia nhằm tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Thiết lập hệ thống giám sát và phân tích thiên tai quốc gia nhằm tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Với mục đích tận dụng các nguồn lực quốc tế vào việc nâng cấp và tăng cường hệ thống mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam nơi đang phải hứng ...
Cung cấp căn cứ khoa học hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Cung cấp căn cứ khoa học hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Chương trình “Khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn và phục vụ quản lý nhà nước về KTTV và BĐKH giai đoạn 2016-2020”, mã số TNMT.05/16-20 triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 đã góp phần cung ...
Đề xuất 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

Đề xuất 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo ...
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Theo Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả ...
Xây dựng các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành giai đoạn 2018 - 2021 trong lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn

Xây dựng các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành giai đoạn 2018 - 2021 trong lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn

Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp xây dựng các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành giai đoạn 2018 - 2021 trong lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn diễn ra chiều 07/8, tại Hà Nội. Phát biểu tại cuộc họp, ...