Thứ 4, 25/11/2020 - 21:15
Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh)

Tại Phiên chất vấn Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, do thời gian không cho phép nên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có điều kiện giải trình, làm rõ thêm một số nội dung Đại biểu nêu liên quan đến trách nhiệm đánh giá tác động môi trường ...