Thứ 4, 25/11/2020 - 20:17
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn (Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng)

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn (Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng)

Tại Phiên chất vấn kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường với nội dung: “Thủy điện Đắk Mi 4 chặn dòng để lấy nước phát điện, nhưng sau đó không trả đủ nước vào dòng Vu Gia, gây khô hạn, ngập úng ...
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Xuân (Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ)

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Xuân (Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ)

Tại Phiên chất vấn kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nội dung: “Cử tri thành phố Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có đặt vấn đề liên quan đến an toàn nguồn nước ngọt. Một là nghiên ...
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 03 ý kiến của cử tri thành phố Đà Nẵng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến đề nghị khẩn trương sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Đất đai; phản ảnh, hiện nay, sau khi thực hiện cấp đổi Giấy ...