Thứ 4, 25/11/2020 - 20:00
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Xuân (Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ)

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Xuân (Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ)

Tại Phiên chất vấn kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nội dung: “Cử tri thành phố Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có đặt vấn đề liên quan đến an toàn nguồn nước ngọt. Một là nghiên ...
Hội nghị lần thứ 32 các Bên tham gia Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (MOP32)

Hội nghị lần thứ 32 các Bên tham gia Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (MOP32)

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) gửi thư thông báo và mời các quốc gia thành viên tham dự Hội nghị lần thứ 32 các Bên tham gia Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (MOP32) trong thời gian các ngày từ 23 đến ngày 27 ...